BIBLIOGRAPHY


De Hart, B.: Political Debates on Dual Nationality in the Netherlands, 1990-2003, in: IMIS-Beiträge Vol.24 2004: 149-162. 

De Heer, J.C.: The Concept of Integration in Converging Dutch Migration and Minorities Policies, in: IMIS-Beiträge Vol. 24, 2004: 177-188.

Engbersen, G./Snel, E./Leerkes, A./van San, N./Entzinger, H.: Over landsgrenzen. Transnationale betrokkenheid en integratie (Rotterdam: Risbo/Erasmus Universiteit, 2003).

Entzinger, H./van der Meer Minderhoud, J. (eds.): Grenzeloze solidariteit. Naar een migratiebestendige verzorgingsstaat (Amsterdam: De Balie, 2004).

Hagendoorn, L./Veenman, J./Vollebergh, W. (eds.): Integrating Immigrants in the Netherlands: Cultural versus Socio-Economic Integration (Aldershot: Ashgate UK, 2003).

Keeney Nana, C.: With Strict Policies in Place, Dutch Discourse on Integration Becomes More Inclusive., in: Migration Information Source, Migration Policy Institute (Washington D.C., 2007).

Klaver, J. et al. (eds.): Vluchtelingenbarometer 2006. (Amsterdam: VluchtelingenWerk Nederland/Regioplan, 2006).

Koopmans, R./Statham, P./Giugni, M./Passy, F.: Contested Citizenship: Immigration and Cultural Diversity in Europe (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005).

Lange, T. de: Staat, markt en migrant. De regulering van arbeidsmigratie naar Nederland 1945-2006 (Centrum voor migratierecht. Boom Juridische Uitgevers, 2007).

Lucassen, J./Penninx, R.: Newcomers. Immigrants and Their Descendants in the Netherlands 1550-1995 (Amsterdam/Gouda: Het Spinhuis, 1997).

Lucassen, J./de Ruijter, A. (eds.): Nederland multicultureel en pluriform? (Amsterdam: Aksant, 2002).

Michalowski, I.: Integration Programmes for Newcomers – a Dutch Model for Europe?, in: IMIS-Beiträge 24, 2004: 163-175.

Odé, A.M.W./Veenman, J.: The Ethno-Cultural and Socio-Economic position of Ethnic Minority Groups in the Netherlands. In: L. Hagendoorn et al. (ed.) Integrating immigrants in the Netherlands (Ashgate: Aldershot, 2003).

OECD: The labour Market Integration of Immigrants and their Children in the Netherlands. Working Party on Migration (Paris: OECD, 2008).

Pellikaan, H./Trappenburg, M. (eds.): Politiek in de multiculturele samenleving (Amsterdam: Boom, 2003).

Phalet, K./ter Wal, J.: Moslim in Nederland; (Den Haag/Utrecht: SCP/Ercomer, 2004).

Thränhardt, D.: Conflict, Consensus, and Policy Outcomes: Immigration and Integration in Germany and The Netherlands in: R. Koopmans/ P. Statham (eds.): Challenging Immigration and Ethnic Relations Politics (Oxford: Oxford University Press, 2000: 162-186).

Scheffer, P.: Het multiculturele drama, in: NRC Handelsblad, 29. Januari 2000.

Schinkels, W.: De gedroomde samenleving (Kampen: Uitgever Klement, 2008).

Van Amersfoort, H./van Niekerk, M.: Immigration as a Colonial Inheritance: Post-Colonial Immigrants in the Netherlands 1945-2002, in: Journal of Ethnic and Migration Studies 32 2006: 323-46.

Van Heelsum, A.: Political Pand Civic Community of Ethnic Minorities in four Cities in the Netherlands, in: Politics 25 (1) 2005: 19-30.

Vasta, E.: From Ethnic Minorities to Ethnic Majority Policy: Changing Identities and the New Assimilationism in the Netherlands (Paper presented at IMES, University of Amsterdam, 2005).

Vermeulen, H./Penninx, R. (eds.): Immigrant Integration. The Dutch Case (Amsterdam: Het Spinhuis, 2000).


ORGANISATIONS


MOVIE TIPS


BIBLIOGRAPHY